Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

TC Bonden och HammartorpPå kommande kommunfullmäktige, den 11 april, väntas detaljplanen för byggnadsprojektet som berör Trångsunds Centrum till stor del, att godkännas. En del av fastigheten Bonden 1 och Hammartorp 1:1. utgör plats för två nya huskroppar, en nere på södra sidan om det stora huset vid Trångsunds torg och ett på kullen ovanför vid Korpstigen. Projektet skall utmynna i två flerbostadshus. Det ena med 90 lägenheter i 5-7 våningar och ett 9 våningar högt punkthus med 75 ungdomsbostäder. Infartsparkeringen kommer vara kvar och nu införas i detaljplanen, vilket den inte varit hittills. Planen kommer dessutom medge att man kommer kunna bygga på ett plan ovanpå i framtiden. Mer information finns att läsa på länken http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/trangsund/bonden-hammartorp/

 

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

I mål och budget 2018 har vi lyckats få med prioriterade sociala insatser och utvecklat folkhälsoarbete, Detta rör i allra högsta grad vårt ansvarsområde demokrati, folkhälsa och jämlikhet. I samhällsutvecklingen får dessa sociala mjukare frågor inte glömmas bort. Läs hela pressmeddelandet här

Lyckad årskongress med Lokala Partiers Nätverk (LPN)

Lyckad årskongress med Lokala Partiers Nätverk (LPN)

Drevvikenpartiet deltog i Lokala Partiers Nätverks årskongress. I år höll nätverket till i Skånska Åhus och pågick under helgen 18-19 mars.

Temat för i år var med tillbakablickar för ökade framgångar i valet 2018!

Patrik Willingstam och Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiets representanter är nu hemma igen efter två mycket givande dagar med LPN. Drygt 40 personer från 17 lokala partier diskuterade framgångar och misslyckanden i förra valet och vi fick många tips på hur vi kan göra ett ännu bättre val nästa år.

Kenneth Gunnar från Knivsta.nu valdes till ny ordförande.

Tack Åhuspartiet för ett mycket bra arrangemang!

DP:s kommunalråd blir intervjuade i talkshow om lokal demokrati

DP:s kommunalråd blir intervjuade i talkshow om lokal demokrati

Den 22:a december kl. 11.00-13.00 kommer våra representanter Leif Dyrvall och Ingalill Söderberg, att Intervjuas av Shabnam Nikpour, vinnare av demokratipriset i Huddinge kommun. Ämnet är lokal demokrati och intervjun kommer ske i Expose föreningslokal i Masmo som drivs av Shabnam.

Du kan se talkshowen i efterhand då den läggs upp på Youtube. Sök på ”Hej Huddinge” och aktuellt ämne, ”lokal demokrati”.

Mer information om talkshowen finns på #hejhuddinge.